September 25, 2021

USEFUL-IT

A blog for USEFUL-IT information

Extract Content from Zip

PowershellExtract contents from a zip file using PowerShell.

 

Other Scripts in this range
New-zip Get-zip Extract-Zip Move-Zip Copy-Zip

############################################################
#
#  NAME : Extract-Zip
#
#  AUTHOR : Wessel van Sandwijk
#
#  Website : http://www.useful-it.nl
#
#  COMMENT : Extract contents from a ZipFile
#
#  VERSION HISTORY :
#  1.0 07-MRT-2013 - Initial Version
#
############################################################

Extract-Zip c:\demo\myzip.zip c:\demo\destination

############################################################
#
#  FUNCTIONS
#
############################################################
function Extract-Zip
{
  param([string]$zipfilename, [string] $destination)
  if(test-path($zipfilename))
  {
    $shellApplication = new-object -com shell.application
    $zipPackage = $shellApplication.NameSpace($zipfilename)
    $destinationFolder = $shellApplication.NameSpace($destination)
    $destinationFolder.CopyHere($zipPackage.Items())
  }
}